„Fundacja Ważni Ludzie”

O nas

„Fundacja Ważni Ludzie” została założona, aby upowszechniać wiedzę o funkcjonowaniu osób niewidomych i niedowidzących w codzienności.

Założyciele, świadomi szczególnych potrzeb i ograniczeń ale i możliwości oraz potencjału osób z dysfunkcją wzroku, postanowili, poprzez umożliwienie zwiedzającym naszą ścieżkę edukacyjną, osobiście doświadczyć funkcjonowania bez zmysłu wzroku by autentycznie mogli poznać sposoby funkcjonowania osób niewidomych.

W dobie starzejących się społeczeństw, w następstwie chorób cywilizacyjnych, odsetek osób z dysfunkcją wzroku będzie się stale zwiększał, toteż prawidłowa ich edukacja, obsługa i aktywizacja zawodowa stanie się niebawem wyzwaniem, na które już dziś, jako społeczeństwo powinniśmy się przygotować.

Jak mówi Prezes Fundacji Krzysztof Miączyński „Można powiedzieć tysiąc słów i niczego to nie zmienia. Dopiero osobiste doświadczenie pozwala obudzić w sobie rzeczywistą empatię.”

Dzięki dofinansowaniom z budżetów miast, mieliśmy możliwość zaproszenia na naszą ścieżkę edukacyjną, uczniów z kilku dziesięciu szkół, by uzmysłowić im, że osoby niewidome odróżnia jedynie inny rodzaj percepcji, że są to ludzie ciekawi świata, mający swoje pasje i naturalnie wchodzący w role społeczne takie jak:


rodzic, pracownik, uczeń.

Działając w Partnerstwie z Zarządem Transportu Metropolitalnego, angażujemy się w prace na rzecz poprawy infrastruktury przystankowej
i jakości transportu publicznego, by stawał się bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych trwale i czasowo oraz seniorów.

Nie zamykamy się jedynie w naszej siedzibie. Organizujemy happeningi, współpracujemy z lokalnymi mediami i bierzemy czynny udział
w wydarzeniach kulturalnych, by podkreślić aktywne uczestnictwo osób niewidomych w funkcjonowaniu tkanki społecznej miasta i regionu.

Nasza ścieżka edukacyjna „Tajemnica Ciemności” to zupełnie zaciemnione przestrzenie, zaaranżowane tak, by odzwierciedlić funkcjonowanie osób niewidomych w codzienności, w trakcie podróży, edukacji, czy pracy. Nasze Przestrzenie są całkowicie bezpieczne dla zwiedzających.

Odwiedzające nas Grupy pozostają pod stałą opieką przeszkolonego, niewidomego edukatora. Kontekst ścieżki jest konsultowany
i dopasowywany do wieku, potrzeb i preferencji naszych Gości. Oferujemy także zwiedzanie z edukatorami posługującymi się gwarą śląską i językiem angielskim.

Widna część ekspozycji pozwala zaznajomić naszych Gości ze zdobyczami nowoczesnych technologii, wspierającymi osoby z dysfunkcją wzroku w życiu codziennym, edukacji i pracy. Prezentujemy tam też pomoce tyflograficzne oraz podręczniki i akcesoria służące do czytania
i pisania alfabetem brajla. Za dodatkową opłatą, oferujemy spotkanie z psem przewodnikiem i jego opiekunem.
Warsztaty te cieszą się szczególną popularnością wśród dzieci, ciekawych tego, jak psy się szkoli, jak wygląda współpraca osoby niewidomej z psem, korzystających z możliwości kontaktu z  nim i zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia.

Dane kontaktowe

Tajemnica Ciemności

ul. Mikołowska 44

40-065 Katowice

Tel. 798 771 808

E-mail: tajemnica@waznemiejsce.pl

Formularz kontaktowy

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]