Powołaliśmy do życia Ważne Miejsce, bo uważamy, że miasta powinny stać się bardziej ludzkie, odzyskać swoje dawne, wspólnotowe funkcje. Chodzi o przestrzeń do spotkań, rozmów, wymiany myśli i obserwacji a także integracji i współpracy.

TAJEMNICA
CIEMNOŚCI

 

Poznaj potęgę swoich zmysłów! 

WAŻNE
MIEJSCE

 

Kawiarnia społeczna

SZKOLENIA
I ATRAKCJE XXL

PRZYJACIELE

 

Bezpłatna tablica

ogłoszeń

Ważne Miejsce logo